Om LIVK


Historien
Lillerød Vægtløfter Klub (LVK) blev stiftet i 1953 på Mølcks Konditori, der lå, hvor Q8 har adresse idag. Lillerød Skole var hjemsted for LVK de første tyve år. De næste ti år var det Skovvangskolen, og fra 1982 har hjemstedet været FH-Hallen på Skovensvej.
 
Vores målsætning
Foreningens målsætning er uegennyttigt, at udøve og fremme såvel praktisk som teoretisk kendskab til vægtløftning, vægttræning, motionstræning, samt boksetræning og boksefitness. Med udgangspunkt i aktiviteterne og den fælles interesse for disse er det tillige formålet, at:

Fremme medlemmernes sociale kompetencer og netværk
Først og fremmest gennem den interaktion, der er knyttet til selve udøvelsen. Dernæst gennem et rigt klubliv med en venskabelig omgangstone, klubfester, foredrag og konkurrencer m.v.

Styrke medlemmernes demokratiforståelse og medansvar
Demokratiforståelsen styrkes dels gennem det formaliserede ”traditionelle” demokrati ved deltagelse i bestyrelsesarbejde, udvalg og generalforsamlinger. Dels gennem dagligdagens praksis, hvor interaktionen fremmer forståelsen for at agere og begå sig blandt mennesker med forskellig social baggrund, etnicitet, alder og køn. Der er dermed også hensigten, at fremme medlemmernes lyst til at engagere sig, og tage et medansvar i foreningen.

Styrke medlemmernes identitetsafklaring
Gennem de fysiske udfoldelser i aktiviteterne afprøver og udvikler medlemmerne sin fysiske såvel som psykiske formåen.

Fremme rammerne for aktiviteterne
Gennem optimale fysiske rammer optimeres muligheden for en god oplevelse i aktiviteten. Fra rummeligheden og lokaliteternes arkitektoniske udtryk til udstyrets kvalitet.

Overordnet set er formålet med udgangspunkt i aktiviteten og det forpligtende fællesskab, at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.