Medlemsbetingelser


Sæsonen løber fra 1/1 til 31/12


Pris og sæson
 • Kontingentet er på 800 kr. pr. år
 • Kontingentet reguleres pr. 1. august til 425 kr. for resten af sæsonen.
 • Sæsonen går frem til den 31. december i indeværende år
 • Der kan købes én-dags træning
 • Uanset hvornår i sæsonen kontingentbetaling foretages gælder det KUN til 31. december i året 
Medlemmer i indeværende sæson:
- Fra oktober kan medlemmer for indeværende sæson betale kontingent for næste sæson gældende fra 1/1 til 31/12.

Nye "medlemmer"
- Nye medlemmer kan fra d.d. til 30/11 betale kontingent for indeværende sæson. 
- I december er der lukket for tilgangen af nye medlemmer i indeværende sæson.
- I december er der for nye "medlemmer" åbent for betaling for næste års sæson.

Medlemsbevis
 • Umiddelbart efter din kontingentbetaling kommer en kvittering frem på din skærm. Kvitteringen sendes også til din email-adresse, og du kan hente kvitteringen ved at logge ind med det tilsendte password og din email-adresse.

 • Kontingentet skal betales via hjemmesiden.

Dit medlemsskab kan ophæves
 • Bestyrelsen har ret til at ophæve medlemskabet for såvel nye som gamle medlemmer, der ud fra en skønsmæssig vurdering anses for at bruge og/eller have brugt doping, der ikke følger klubbens vedtægter eller som ved sin opførsel i klubben virker generende for klubbens andre medlemmer eller som bærer synlige bande-relaterede symboler. Dete sker som udgangspunkt uden refusion af kontingentet.
Andet

 • Allerød kommunes økonomiske støtte til klubben er afhængig af medlemmernes alder m.v. En forudsætning for støtten er, at vi kan indberette korrekt tal over klubbens ”medlemsdemografi” til kommunen. Derfor er det væsentligt, at samtlige felter i betalingsmodulet udfyldes. Informationerne behandles fortroligt og videregives derfor ikke.

 • Medlemsskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

 • Der er ingen fortrydelsesret efter indmeldelse.

 • Klubbens bestyrelse kan kontakte medlemmer via email vedrørende indkaldelse til generalforsamling, påmindelse om kontingentbetaling og andre vigtige begivenheder.

 • Medlemmers oplysninger opbevares i henhold til datalovgivningen.