Doping (eller antidoping)


Vor tids største problem inden for idræt er doping. Det gælder i særdeleshed indenfor idrætter, hvor kraft- og udeholdenhed er centralt. Vægttræning er ingen undtagelse – tværtimod. For navnlig her forekommer misbrug af anabole steroider m.v.

Bestyrelsen er dedikeret modstandere af doping og arbejder ihærdigt for at holde det ude af klubben. Ved særlig principfaste retningslinjer er det lykkedes at holde klubben fri for dopingmisbrugere i mange år. Selv i 1980’erne hvor presset var særlig stort, formåede klubben at forblive en af de bastioner, som stod mod strømmen. Baggrunden for vores modstand kan i punktform beskrives som:

 • Doping er farligt for helbredet
  Doping udgør en særlig stor risiko ud fra en sundhedsmæssig betragtning. Et billede herpå er, at det populært sagt siges, at steroider er 20 gange være end rygning i forhold til forkalkning af blodåre. Og det er vel og mærke kun én af bivirkningerne. For unge er de sundhedsmæssige risici særlig høje.

 • Doping er farligt for psyken og omgivelserne
  Med indtag af steroider ses i reglen en øget aggressiv adfærd. Man får svært ved at styre sit temperament. Humørsvingninger, voldelighed og ukontrollabel adfærd er blandt de mest almindelige psykiske bivirkninger. Nogle rammes af så svær depression, at de begår selvmord.

 • Doping er ulovligt
  Som følge af de alvorlige konsekvenser doping har for den enkelte og samfundet er det ulovligt. Hvis man forhandler, fremstiller, indfører, udfører, fordeler eller besidder doping kan man straffes med bøde, hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

 • Doping er snyd
  Doping i idræt er snyd og straffes derefter. Straffen for doping er udelukkelse fra alle trænings- og konkurrenceaktiviteter samt et hvilket som helst ulønnet eller lønnet hverv inden for Danmarks Idræts-Forbund, medlemsorganisationer og foreninger. Den generelle strafferamme er 2 års udelukkelse for første overtrædelse og Udelukkelse for bestandig ved gentagelsestilfælde.

Får vi bare én misbruger i klubben kan misbruget sprede sig som ringe i vand. I lyset af at vi har mange unge medlemmer – også under 18 år – ser bestyrelsen det som en særlig vigtig opgave, at holde klubben fri for doping. Derfor praktiserer vi en form for justits, som indebærer at Bestyrelsen i LVK har beføjelse til at afvise/bortvise personer, som den mistænker for at bruge eller, inden for de sidste 10 år før bortvisningstidspunktet, at have brugt, doping. Der kan altså bortvises udelukkende på grundlag af indicier. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen vælge at lade et medlem indkalde til dopingtest ved Antidoping Danmark. Er prøven positiv eller ved udeblivelse udelukkes man fra klubben i mindst 10 år og fra alle DIF-klubber i 2 år. Er prøven negativ er eventuelle mistanker væk. Bestyrelsen har ved flere lejligheder afvist medlemskab og bortvist enkelte medlemmer.

Klubben betaler Anti Doping Danmark for i snit at komme to gange om året og foretage uanmeldte testes i klubben. Foruden oplysning op dopingstoffernes skadelige virkninger, er disse tests den eneste måde hvorpå et dopingfrit miljø, som mindst 99% af LVK’s medlemmer ønsker, kan opretholdes med rimelig sikkerhed.

Hvis du har spørgsmål om doping er du velkommen til at kontakte bestyrelsen i klubben eller på livk2@yahoo.dk . Du kan også ringe til dopinglinjen, som er åben mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 og fredag 8.30-15.00. Linien har telefonnummer 70 25 71 12.

DU KAN HJÆLPE!!!
Hvis du - personligt - bliver tilbudt at købe doping, bedes du fortælle det til et bestyrelsesmedlem. Ved begrundet mistanke om dopingsalg kontakter bestyrelsen straks politiet med henblik på en anmeldelse. Bestyrelsen garanterer din 100% anonymitet i hele forløbet. Vi opfordre indtrængende alle til at tage del i det fælles ansvar. De, der forholder sig passivt svigter klubben og - ikke mindst - de (yngre) medlemmer, som måske kunne falde for fristelsen.